MENU

通知公告

求是书院联系方式

编辑: 张锋 时间:2019-02-28

  书院办公室:

  北京理工大学良乡校区至善园B208办公室

  联系方式:

  010-81381424 王硕(党建团委、办公室、奖勤助贷、学生纪律处分)

  010-81381425 纪冰雪(2019级、教学干事、学涯工作室)

  010-81381425 黄晓媛(2021级、新媒体工作室、招生)

       010-81381425 史腾腾(2021级、就业、自管会)

       010-81381424 崇璇(2022级 学生会)

       010-81381424 刘周密(2022级 创新创业)

       010-81381424 张贺伟(2020级)

  010-81381424 汪建宇(2020级)

  电子邮件:bitqiushi@163.com